1.lekcia

 Veľmi jednoduchý HTML dokument
Úloha 1:
Otvor poznámkový blok a napíš nasledujúce tágy:
<html>

<body>
Sem napíš svoje meno a priezvisko
</body>
</html>

Úloha 2:
Vytvor 3 odstavce pomocou <p> a </p>.
V každom odstavci nech sú  3 dlhšie vety.

Úloha 3:
Napíš pod seba 5 slov.
<br> -skok na nový riadok

Úloha 4:
Napíš 6 nápisov rôznych veľkostí pomocou <h1> </h1><h6> </h6>

Úloha 5:
Urob 6 nápisov s rôzne veľkým písmom v strede obrazovky:
<h1 align="center">Veľký nadpis v strede </h1> atď.

Úloha 6:
Urob pod nápismi z úlohy 5 vodorovné čiary pomocou <hr>

Úloha 7:
Pridaj komentár  <!--Ja som komentár.Na stránke sa nezobrazím,vidieť
ma môžeš len v zdrojovom kóde-->

Úloha 8 :
 Uprav  <body> na <body bgcolor="yellow"> .Zmeníš tým farbu pozadia stránky na žltú.

Úloha 9 :
Nakresli  malý obrázok a ulož ho vo formáte jpg do adresára,kde máš aj zdrojový kód stránky.
Zmeň  
<body> na <body background="nazovObrazka.jpg">

Úloha 10 :
<b> text  </b> -text bude zobrazený tučne
<i> </i>-text bude šikmý
<sub> </sub>-dolný index
<sup> </sup>-horný index

Napíš tučným a šikmým písmom H2O      28
                                                       
 
1